ХРИСТИЯНСЬКА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

Свобода вероисповедания

Елементи 1—4 із 4.
Власть над верою вашей/4/: (Ил. альманах изд-ва "Шандал"/"Виссон". Вып.4)

Видавництво: Шандал 2002

Розділ: 261.72  Свобода вероисповедания   В58   [ 2 ]


Релігійна свобода і права людини: У 2-х т. Т.1: Богословськi аспекти (сер. "Людина. Церква. Держава")

Автор: Маринович Мирослав, ред.  Ін-т Релігії та суспільства  

Видавництво: Свічадо 2000

Розділ: 261.72  Свобода вероисповедания   Р36   [ 1 ]


Релігійна свобода і права людини: У 2-х т. Т.2: Правничі аспекти (сер. "Людина. Церква. Держава")

Автор: Маринович Мирослав, ред.  Ін-т Релігії та суспільства  

Видавництво: Свічадо 2001

Розділ: 261.72  Свобода вероисповедания   Р36   [ 1 ]


Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: (Полож. конституций постсоц. стран, гос. Зап. европы, США, Канады и Японии, междунар. правов. документов.- изд. 2-е)

Видавництво: Науч. изд. 1997

Розділ: 261.72  Свобода вероисповедания   С25   [ 2 ]


вхід